Inlucis: The Real World Within (made in 3ds Max, Maya and Mudbox)

Tag: High poly

První pre-viz úvodní 3D scény

by on Feb.02, 2013, under 3ds Max 2014, Inlucis: The Real World Within

015

V projektu Inlucis pokračujeme dál a po pořízení nových počítačových stanic testujeme limity 32GB RAM. I v případě stovky stromů (bez mr proxy!) ve scéně čítající na 120 milionů trojúhelník730ů je možné renderovat s Final Gather do 16 GB RAM s dobrou odezvou. Téměř poloviční rezerva je úctyhodná. Scéna o velikosti 1,5 GB se z SSD disků načítá také velmi rychle. Grafická karta Asus GeForce GTX660 se 2GB RAM zvládá pohyb v pracovním výřezu relativně s přehledem.
735Zanedlouho přistoupíme k renderování po vrstvách, abychom mohli provést kompozici a snazší úpravy finálního obrazu. Na ukázce vidíte detaily renderování stromů, které jsou fyzickými 3D modely s aplikovanými opacitními mapami. V první fázi projektu, tedy městském prostředí, jsem ve fázi tvorby pozadí scény a ladění textur a materiálů. Mental ray podává na první pokus poměrně dobré a kontrastní výsledky. Během následujících týdnů přistoupím k finalizaci cesty animace a akce s tím související (zejména úprava objektů kolem dráhy kamery). Nejspíš budu optimalizovat pohledový “frustum” kamery, abychom nerenderovali to, co nebude potřeba (tedy to, co nebude na daném snímku vidět). Čas renderování začíná být s materiály určující! -JKr-

2 Comments :, , , , , more...

Hledáte něco?

Použijte následující pole pro hledání:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Odkazy

Doporučené weby...