Inlucis: The Real World Within (made in 3ds Max, Maya and Mudbox)

Tag: 3ds Max

Animace částicových systémů s Particle Flow

by on Jun.01, 2013, under 3ds Max 2014, Inlucis: The Real World Within, mental ray

Particle Flow: Postupně se formující částice do podoby zářivé bytosti

Particle Flow: Postupně se formující částice do podoby zářivé bytosti

Glow Effect: Všechny částice mají přiřazený efekt záře kamerových čoček (Lens Effects > Glow)

Glow Effect: Všechny částice mají přiřazený efekt záře kamerových čoček (Lens Effects > Glow)

Particle Flow: Částice vytvářející 3D model

Particle Flow: Částice vytvářející 3D model

Particle flow - ukázka nastavení operátorů

Particle flow – ukázka nastavení operátorů

Začal jsem pracovat na některých vizuálních efektech – zejména s využitím Particle Flow v kombinaci s Render Effects. Systém PF je velmi robustní, bohužel ale single threaded, takže zpětné přehrávání animace částicových systémů je i na rychlých počítačích zoufalá. Pro projekt jsem vytvořil “postavu”, která je tvořena drobnými drahokamy – částicemi s různými barvami. Efekt spočívá v tom, že částice vysledují cíl,  “přilepí” se na povrch 3D modelu postavy (operátor Find Target), přičemž model samotný se nerenderuje (je skrytý). Proto tvoří částice tvar postavy. Využil jsem taky renderovacích efektů Glow (přes object ID částicového systému v rámci Particle View) aplikovaných na všechny částice. Finální vzhled vypadá pěkně “zářivě” :-). Model je animovaný a částice sledují tento pohyb (sice se zpožděním, ale to nevadí, protože hlavní 3D model je skrytý). Otáčí se náhodně kolem své osy a mají přiřazené různé materiály Arch&Design. Ukázku sestaveného sledu událostí včetně použitých operátorů vidíte na posledním obrázku. Co bude pro příště ještě sám nevím 🙂

Leave a Comment :, , , , more...

První pre-viz úvodní 3D scény

by on Feb.02, 2013, under 3ds Max 2014, Inlucis: The Real World Within

015

V projektu Inlucis pokračujeme dál a po pořízení nových počítačových stanic testujeme limity 32GB RAM. I v případě stovky stromů (bez mr proxy!) ve scéně čítající na 120 milionů trojúhelník730ů je možné renderovat s Final Gather do 16 GB RAM s dobrou odezvou. Téměř poloviční rezerva je úctyhodná. Scéna o velikosti 1,5 GB se z SSD disků načítá také velmi rychle. Grafická karta Asus GeForce GTX660 se 2GB RAM zvládá pohyb v pracovním výřezu relativně s přehledem.
735Zanedlouho přistoupíme k renderování po vrstvách, abychom mohli provést kompozici a snazší úpravy finálního obrazu. Na ukázce vidíte detaily renderování stromů, které jsou fyzickými 3D modely s aplikovanými opacitními mapami. V první fázi projektu, tedy městském prostředí, jsem ve fázi tvorby pozadí scény a ladění textur a materiálů. Mental ray podává na první pokus poměrně dobré a kontrastní výsledky. Během následujících týdnů přistoupím k finalizaci cesty animace a akce s tím související (zejména úprava objektů kolem dráhy kamery). Nejspíš budu optimalizovat pohledový “frustum” kamery, abychom nerenderovali to, co nebude potřeba (tedy to, co nebude na daném snímku vidět). Čas renderování začíná být s materiály určující! -JKr-

2 Comments :, , , , , more...

Optimalizace opacitních map, zrychlení refreshe Maxe po renderingu a zvýšení intenzity světel u konkrétních materiálů

by on Jan.23, 2013, under 3ds Max 2014, Inlucis: The Real World Within

Správné nastavení opacitních mapPři renderování scén s flórou se můžete setkat s problémem bílých obrysů kolem listů u opacitních map. Pokud nenastavíte správně parametry opacitní bitmapy, získáte nežádoucí výsledek jako na obrázku. Taktéž doporučuji používat materiál Arch&Design, který má zajímavé možnosti nastavení interakce Final Gather / Global Illumination s konkrétním materiálem. Jestliže máte ve scéně například optimální světlo, ale pouze některé materiály jsou tmavé, pak můžete využít parametr FG/GI Multiplier v nabídce Advanced Rendering Options u Arch&Design. Vyšší hodnoty zesílí účinek světla na materiál a ten bude světlejší. 003004A konečně třetí tip. Když často testujete a přerušujete renderovací proces, může vám 3ds Max často během procesu Cleanup, čili čištění paměti mental ray, zamrznout a po delší dobu nereagovat. Často to bývá způsobeno komplexní scénou a mnoha materiály (MultiSub Object nebo Autodesk Generic). Snažte se zoptimalizovat jejich počet a kde můžete, tak vytvářejte instance.

Leave a Comment :, , , more...

Přepracovaný 3D model domu a dokončování 1.fáze

by on Nov.29, 2012, under 3ds Max 2014, Inlucis: The Real World Within

Nahrazený dům a úprava zahrady v 3ds Max

Nahrazený dům a úprava zahrady v 3ds Max

Rozhodl jsem se změnit styl domu a snížit celkový počet předmětů na zahradě, aby scéna nepůsobila příliš přeplněně. Do konce ledna by mělo být dokončeno modelování 1.fáze, kdy bychom zde publikovali první ucelenou část projektu. Kolem domu bude malé jezírko, v pozadí hory. V této fázi je integrovaná scéna s dětským pokojíkem a nový dům, takže by vše mělo dobře navazovat. Doposud veškerá tvorba této části probíhala na noteboocích (i5 2.4 GHz a 8GB RAM) , což bude pro fázi světla a testovacích renderů neudržitelné. Vyzkoušíme flythrough animace s mental ray a V-Ray. Uvidíme, se kterým z nich budeme pokračovat v exteriérech/interiérech  nadále. Nadcházející práce bude spočívat hlavně v čištění modelů, optimalizaci velikosti scény, zařazení objektů do vrstev a další operace, které usnadní další fáze (texturování, animaci,…).

Pohled na 3D model domu z druhé strany

Pohled na 3D model domu z druhé strany

Mimochodem, nechtěl byste se někdo zapojit do přípravy druhé fáze projektu 😉 ? Její příprava bude spočívat v modelování prostředí pro průletovou animaci vesmírem. Spousta efektů, mlhovin, úžasných barev 🙂 Inspirací může být několik videí: http://www.youtube.com/watch?v=Un5SEJ8MyPchttp://www.youtube.com/watch?v=Cvds3cmJ9hIhttp://www.youtube.com/watch?v=EIxAPFYDsnQ. Tak bychom měli pkrytý další střípek projektu.

Příjezdová cesta k domu

Příjezdová cesta k domu

S dalším příspěvkem už detailněji představíme další části 1. fáze projektu.

JKr

Leave a Comment :, , more...

3D modelování a animace hlavní postavy

by on Sep.04, 2012, under 3ds Max 2014, Mudbox 2014

3D model ready to animate in 3ds Max
3D model ready to animate in 3ds Max

V několika posledních dnech (spíše týdnech s většími mezerami :-() jsem se zabýval možnostmi animace hlavní postavy v projektu. Původně jsem pro zrychlení celého postupu a nedostatku času vyšel ze základního 3D modelu postavy v Mudboxu, která má dobré rozvržení polygonů a přes FBX formát si udrží také UV layout pro korektní texturování. Je to jedna z možností, jak můžete dále pracovat na dokončení hrubých rysů a proporcí 3D postavy.

Make Human application for procedural modeling a 3D character

Make Human application for procedural modeling a 3D character

Po nějaké době jsem narazil na aplikaci Make Human (http://www.makehuman.org/), která neuvěřitelně pomůže se základním nástřelem vzhledu postavy. Vyberte si, zda bude postava muž, žena, jejich věk, váhu, výšku a mnoho dalšího. Korektní připravený UV Layout pomohl také urychlit celý postup tvorby. Co se animace týká, využijeme Automatron a/nebo CAT. Character Animation Toolkit pro svou jednoduchost a Automatron pro neuvěřitelné procedurální možnosti ovládat každou kost v těle 3D postavy. Obojí bude v každém případě v aplikaci 3ds Max. Potíž bude nejspíš v kombinaci obou aplikací (CAT/Automatron vzhledem k rozdílným přístupům koster). Proto budu dál pátrat po možnostech oboustranné konverze CAT > Biped, protože každý systém má někde své lepší a někde horší možnosti.

3D Animation and rigging setup

3D Animation and rigging setup

Stále platí nabídka připojit se k projektu. Několik pokusů tu bylo, ale jak někteří uchazeči zjistili, práce je to náročná 🙂 Hlavní je vytrvat a nenechat se odradit prvními neúspěchy. Takové lidi hledáme. Ty, kteří chtějí vytvořit komunitní animaci, kde každý něčím přispěje. Samozřejmě pak začne být náročnější zejména projektová synchronizace 🙂

2 Comments :, , , , more...

Pařížská ulička – previz

by on Feb.01, 2012, under 3ds Max 2014, Inlucis: The Real World Within

Ahoj všem,

mým prvním příspěvkem do tohoto projektu je prozatím hrubý ‘previz’ malé části scény malebné francouzské uličky. Přestože se model se nachází v rané fázi rozpracování, chtěl jsem jeho zveřejněním poukázat na další vývoj tohoto projektu.

Většina prvků mé scény je založena na polygonovém modelování a modelování na základě operací s křivkami. Previz je renderován v Mental Ray.

Vězte, že na dalším vývoji těchto a dalších modelů činorodě pracuji.  A proto: “Stay tuned” 🙂

Previz modelu francouzské uličky

Nástin prvních modelů francouzské uličky v rámci projektu InLucis

 

Leave a Comment :, more...

Přepracovaný pokojík s mental ray

by on Oct.07, 2011, under 3ds Max 2014, Inlucis: The Real World Within

3D vizualizace interiéru dětského pokoje

3D vizualizace interiéru dětského pokoje

Původní pokojík byl příliš velký na dětský svět. Teď se do něj vejde víc věcí a vypadá realističtěji. Mám v záloze další 3D modely hraček a vybavení, které se sem hodí. Problém dělá pozadí scény, které je nevyvážené směrem k interiéru. Komponovat se ale bude stejně v externí aplikaci. Hojně využívám knihovny materiálů Autodesk Material Library a Substance Procedural Textures. Příští příspěvek bude věřím finální snímek interiéru s hotovými předměty a finálním

renderem. Rozmýšlím už exteriér. Budu rád za vaše náměty nebo 3D modely, kterými obohatíte projekt Inlucis. Pojďte tvořit v týmu a podílejte se v komunitě na 3D animovaném filmu !

Leave a Comment :, , more...

Pokojík ve V-Ray

by on Jun.26, 2011, under 3ds Max 2014, V-Ray

Pokoj renderovaný ve V-Ray

Pokoj renderovaný ve V-Ray

První pokus renderování pokoje ve V-Ray 2.10.01. V porovnání s mental ray velmi čistá práce. Minimum nastavování – základní GI: Primární GI engine = Irradiance Map; sekundární GI engine: LightCache. Umíte mental ray? Pak přechod na V-Ray bude hračkou. Pojmy i logika velmi podobná!

Leave a Comment :, more...

Hledáte něco?

Použijte následující pole pro hledání:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Odkazy

Doporučené weby...